Fizioterapeuti

milena-kovacevic

Milena Kovačević

Milena Kovačević je diplomirani fizioterapeut, koja je studije medicinske rehabilitacije na Medicinskom fakultetu
u Novom Sadu završila 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,38.
Više puta nagrađivana za uspeh u toku studija.
Pripravnički staž za fizioterapeuta obavila je na Klinici za medicinsku rehabilitaciju KCV i u Domu zdravlja Novi Sad.
Trenutno privodi kraju master studije na istom smeru.
U junu 2018. pohađa edukaciju i postaje licencirani Schroth terapeut BSPTS.
Govori engleski i nemački jezik.