BSPTS - Barcelona Scoliosis Physical Therapy School

Elena SalvaPionir škole u Barseloni je bila Elena Salva, španski fizioterapeut. Katarinu Šrot i Kristu Lehnert-Šrot upoznala je u Nemačkoj 60-tih godina. Elena Salva je osnovala Institit sa svojim imenom u Barseloni 1968. i počela da koristi Schroth metod u terapiji pacijenata sa skoliozom. Preminula je 2007. ali je svoje znanje, strast i posvećenost poslu prenela svojoj ćerki dr Gloriji Kera-Salva i njenom suprugu dr Manuelu Rigu, koji su nastavili njen rad na Institutu. Elena Salva i Christa Lehnert Schroth nisu bile samo koleginice već i dobre prijateljice, te su osamdesetih organizovale i prvi susret između Quera-Salva/Rigo i Weiss-a, sa ciljem da se započne edukacija terapeuta u Španiji. Prvi kurs za fizioterapeute u Barseloni održan je 1989. godine. Osim u Španiji, edukacija je kasnije nastavljena u Izraelu i SAD.

Uz punu podršku Kriste Lehnert Schroth 2009. godine dr Rigo osniva BSPTS.

BSPTS instruktori

BSPTS svoj rad zasniva na originalnim principima Schroth metode, koji su obogaćeni savremenim konceptima, zasnovanim na dugogodišnjem kliničkom iskustvu.
U okviru BSPTS škole 2011. godine je oformljena grupa internacionalnih instruktora sa ciljem da se širom sveta omogući edukacija terapeuta.

BSPTS kurs

Program obuke obuhvata 3D vežbe zasnovane na principima Schroth metode radi senzomotornog i kinestetičkog razvoja. Cilj lečenja je da se olakša postavljenje u korektivan položaj i da se pacijent nauči kako da zadrži korekciju u svakodnevnom životu kako bi se smanjila progresija deformiteta kičmenog stuba.

Kursevi pružaju potpuno objašnjenje iz anatomije, etiologije, kliničkog pregleda i tretmana skolioze. Polaznici kursa će naučiti da prepoznaju, procene i tretiranju različite tipove krivina. Upoznaće se sa konceptom Rigo-Cheneau midera. Biće demonstrirana DIERS formetric procena. Kurs obuhvata predavanja, obuku za evaluaciju i vežbe, demonstraciju na pacijentima. Na kraju kursa polaznici polažu pismeni i usmeni ispit radi dobijanja sertifikata.

Kursevi za dobijanje sertifikata su namenjeni samo fizioterapeutima.

BSPTS sertifikati

C1 - Sertifikat prvog kursa

  • 9 dana obuke za individualni (1:1) tretman pacijenata sa idiopatskom skoliozom
  • Na kraju kursa je potrebno položiti ispit da bi se dobio sertifikat
  • Potrebno je proći C2 kurs u roku od 1-3 godine da bi zadržali C1 sertifikat

C2 - Sertifikat drugog kursa

  • Preduslov: prethodno položen C1 pre 1-3 godine
  • 6 dana obuke za lečenje bolnih skolioza kod odraslih, degenerativne skolioze, grupna terapija skolize, proširivanje znanja i obnavljanje principa
  • Na kraju kursa je potrebno položiti ispit da bi se dobio sertifikat
  • Nakon dobijanja C2 sertifikata nije potrebno pohađati kurseve da bi se zadržao sertifikat